Chính Sách Vận Chuyển - Giao hàng

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO HÀNG

“ Tại khu vực công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký
Tại các khu vực khác: Khách hàng nhận hàng tại kho hàng của công ty
Ngoài tỉnh: Công ty hỗ trợ giao hàng tới chành xe (phí còn lại Khách hàng chịu phí)”

Liên hệ