Chính Sách Thanh Toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt.
Hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản: 
Tên               : TRẦN DUY ĐÔNG
Số Tài khoản  : 0071000900699
Tại                : Vietcombank chi nhánh CỘNG HÒA- TP.HCM

Liên hệ