Máy photocopy RICOH

 • Máy photocopy RICOH MP 2555SP
  Máy photocopy RICOH MP 2555SP
  - Tốc độ 25 trang / phút
  - Khổ giấy : A6 - A3
  - 2 Khay tự động x 500 tờ
  84.000.000 đ
 • Máy photocopy RICOH MP 3055SP
  Máy photocopy RICOH MP 3055SP
  - Copying, In mạng, Color Scanner ( to email, to folder )
  - Tốc độ 30 trang / phút
  - Khổ giấy : A6 - A3
  104.000.000 đ
 • Máy photocopy RICOH MP 4055SP
  Máy photocopy RICOH MP 4055SP
  - Copying, In mạng, Color Scanner ( to email, to folder )
  - Tốc độ 40 trang / phút
  - Khổ giấy: A6 - A3
  142.000.000 đ
 • Máy photocopy RICOH MP 5055SP
  Máy photocopy RICOH MP 5055SP
  - Tốc độ 50 trang / phút
  - Khổ giấy : A6 - A3
  - 02 Khay tự động x 500 tờ
  189.000.000 đ
 • Máy photocopy RICOH MP 6055SP
  Máy photocopy RICOH MP 6055SP
  Tốc độ 60 trang / phút
  Khổ giấy : A6 - A3
  02 Khay tự động x 500 tờ
  Chức năng đảo mặt bản sao
  237.000.000 đ