Máy chiếu vật thể SAMSUNG

 • Máy chiếu vật thể SAMSUNG SDP-760EX
  Máy chiếu vật thể SAMSUNG SDP-760EX
  - Công nghệ kỹ thuật số
  - Bộ cảm biến hình ảnh: 1/3' Progressive scan CMOS Image Sensor
  - Điểm ảnh máy chiếu: 2,144(H) x 1,588(V), 3.40Megapixels
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể SAMSUNG SDP-860
  Máy chiếu vật thể SAMSUNG SDP-860
  - Bộ cảm biến hình ảnh: 1/3' Progressive Scan CMOS Image Sensor
  - Điểm ảnh máy chiếu: 1,384(H) x 1,076(V), 1.49M pixels
  - Thấu kính : F=2.5 (Wide) ~ 3.2 (Tele) f=4.1 ~ 24.6mm, 6X Zoom Lens
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể SAMSUNG SDP-960EX
  Máy chiếu vật thể SAMSUNG SDP-960EX
  - Bộ cảm biến hình ảnh: 1/3' Progressive Scan CMOS Image Sensor
  - Điểm ảnh máy chiếu: 1,384(H) x 1,076(V), 1.49M pixels
  - Thấu kính : F=2.5 (Wide) ~ 3.12 (Tele), f=4.1 ~ 24.6mm
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể Samsung SDP-850STEX
  Máy chiếu vật thể Samsung SDP-850STEX
  · Bộ cảm biến hình ảnh: 1/3’’ 850.000 Pixels PS CCD
  · Điểm ảnh máy chiếu: 1,034(H) x 779(V)
  · Thấu kính : F=1.5(Wide)~2.1(Tele) f=4.8~67.2mm, 14X power zoom
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể Samsung SDP-850DXEX
  Máy chiếu vật thể Samsung SDP-850DXEX
  · Bộ cảm biến hình ảnh: 1/3’’ 850.000 Pixels PS CCD
  · Điểm ảnh : 1,034(H) x 779(V)
  · Thấu kính : F=1.5(Wide)~2.1(Tele) f=4.8~67.2mm, 14X power zoom
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF–80ST
  Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF–80ST
  · Bộ cảm biến hình ảnh: 1/3‘’ 850.000 Pixels PS CCD
  · Điểm ảnh : 1,034(H) x 779(V)
  · Thấu kính : F=1.5(Wide)~2.1(Tele) f= 4.8~67.2, 14X power zoom
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF–80DX
  Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF–80DX
  · Bộ cảm biến hình ảnh: 1/3‘’ 850.000 Pixels PS CCD
  · Điểm ảnh máy chiếu: 1,034(H) x 779(V)
  · Thấu kính : F=1.5(Wide)~2.1(Tele) f=4.8~67.2, 14X power zoom
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF-130ST
  Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF-130ST
  - Độ phân giải máy chiếu 1.3 Mega Pixels.
  - Quét khổ max: 298 x 221 mm, min: 21.7 x 16.4 mm
  - Thấu kính: F=1.5-2.1, f=4.8 - 67.2 mm
  Liên hệ
 • Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF-130DX
  Máy chiếu vật thể SAMSUNG UF-130DX
  - Quét khổ max: 298 x 221 mm, min: 21.7 x 16.4 mm
  - Thấu kính: F=1.5-2.1, f=4.8 - 67.2 mm
  - Zoom powered 14X , 3X digital zoom)
  Liên hệ

Máy chiếu Projector

Giá

10.000đ
500.000.000đ
-

Thương hiệu