Máy chiếu hội trường

Máy chiếu Projector

Giá

10.000đ
500.000.000đ
-

Thương hiệu

Các dòng F serial (Professional Projector) là các dòng máy chiếu Sony chuyên cho các hội trường lớn, đặc biệt có thể thay thế ống kính cho phù hợp